Tills vidare bedrivs ingen verksamhet i bolaget avseende
omklädsel av möbler, bilinredningar eller skrädderi.